Experimentování s barvami

BAREVNÝ SVĚT

Ucelený cyklus seminářu vizuálního grafického umění SE ZAMĚŘENÍM NA PRÁCI S BARVAMI, MÍCHÁNÍM BAREV A INVERZNÍ KRESBOU s možností navštívit i jen jednotlivé tématické celky.

Místo: Koláčkova 1, Praha 8 - Ládví
Délka trvání: 3 hodiny, 17:30 - 20:30
Cena: 650 Kč/seminář nebo 2900 Kč za celý cyklus
Potřebný materiál je v ceně.


INVERZNÍ KRESBA: úterý 5.11.2019 - PŘIHLÁŠKA

BAREVNÉ INKOUSTY: středa 4.12.2019 - PŘIHLÁŠKA

Bonusové téma: Dárek k Vánocům: úterý 17.12.2019 - PŘIHLÁŠKA


Další termíny grafických a uměleckých seminářů:

 • KRESBA UHLEM: úterý 26.11.2019, 17:30-20.30, Artual Praha - PŘIHLÁŠKA
 • TANEC A KRESBA: sobota 30.11.2019, 9:30-17.00, Brno - PŘIHLÁŠKA

SNOVÉ KRUHY - DREAM CIRCLES

Místo: Prostor Artual, Letohradská 62
Délka trvání: 3 hodiny, 18-21h
Cena: 350 Kč při platbě předem, 500 Kč na místě

Termíny:UMĚLECKÁ CESTA: kdo jsem?

Na přelom roku 2019 a 2020 připravujeme ojedinělou fúzi tanečního, uměleckého a snového světa, která účastníky podpoří na cestě k otevření a rozvinutí jejich uměleckého, tvořivého potenciálu.

Pojďte s námi zažít sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů a tanečních etud. Celý proces bude o nás, o našem nitru, o našich představách, snech, pocitech i myšlenkách. 

Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější, tvořivější formy


Jedná se o 103 dní kontinuální práce, z toho 6 dní strávíme společně kresbou, tancem, psaním, prací se sny a se stíny, které se budou vynořovat, a zbylé dny budete do svého e-mailu dostávat nový úkol/doporučení/inspiraci pro váš den (často spojený s meditací či kontemplací).


Záměrem programu je probudit v nás tvořivou energii.

S tím souvisí tři základní témata, která nás budou provázet mezi jednotlivými setkáními:

práce se stíny (potlačenými částmi sebe sama, které nám brání v žití plného potenciálu)

hledání vlastního poslání (co tedy znamená právě pro mne naplňovat svůj potenciál)

život v hojnosti (jak manifestovat svůj potenciál, abychom prosperovali).

Mnoho z nás možná vědomě, možná nevědomě, cítí potřebu tvořit, zanechat nějaký hmatatelný výsledek či výtvor - potvrzení a ohraničení vlastní existence.
Skrze kresbu, tanec i texty budeme pracovat se svými sny a stíny (těmi temnými, které nás svazují, i těmi zlatými, které v sobě ukrývají náš potenciál)


Budeme pracovat s principy:

 • Umělcovy cesty
 • Tibetského budhismu v oblasti práci se sny a stíny
 • Labanovy analýzy pohybu a principy Baternieff fundamentals
 • Taneční, pohybové, divadelní improvizace
 • Výtvarné tvorby

Náplň:

 • Tanec - technika, funkční pohybové principy a improvizace + vlastní tvorba
 • Kresba - trénink techniky a vlastní tvorba s osobní asistencí
 • Kreativní psaní - trénink různorodých textových útvarů, vlastní tvorba
 • Práce se sny - dekódování, pamatování, porozumění, tvoření plánů, lucidita
 • Sdílení zkušeností, inspirace, vzájemná podpora

Termíny osobních setkání:

 • 9.+10.11.2019
 • 14.+15.12.2019
 • 18.+19.1.2020
 • Možnost zúčastnit se i jen jednoho víkendu.
 • Mezi setkáními bude probíhat online komunikace, plnění úkolů a konzultace.

Cena:

 • 4500 Kč/měsíc = víkend + domácí úkoly a podpůrná skupina
 • Mezi semináři každodenní krátké úkoly pro podporu pozitivního rozvoje v životě
 • Všechny 3 semináře za 12021 Kč = 103 dní intenzivního tvoření

STORNO podmínky:

Při odhlášení z akce v předstihu více než 5 týdnů je storno poplatek 20%. V případě zrušení účasti v předstihu 2 týdnů od akce je storno 50%, při odhlášení méně než 2 týdny před akcí se poplatek nevrací. V každém případě je ale možné za sebe najít náhradníka (bez jakýchkoli poplatků).

CHCETE SE OTEVŘÍT TVOŘENÍ S NÁMI?