ONLINE KURZY NA ZOOM

Možná domluva i na individuálních lekcích - 2100 Kč/ lekce.

V případě zájmu můžeme zrealizovat i další termíny pro uzavřenou skupinu včetně překladu do ČJ nebo v němčině či angličtině.

Aktuálně vypsané ONLINE veřejné lekce:
Cena: 400 Kč/seminář


Experimentování s barvami

BAREVNÝ SVĚT

Semináře vizuálního grafického umění SE ZAMĚŘENÍM NA PRÁCI S BARVAMI, MÍCHÁNÍM BAREV A INVERZNÍ KRESBOU s možností navštívit i jen jednotlivé tématické celky.

Délka trvání: 3 hodiny, 17:30 - 20:30
Cena: 650 Kč/seminář
Potřebný materiál je v ceně.
ONLINE SNOVÉ KRUHY  CYBER DREAM CIRCLES

Místo: U vás doma přes ZOOM konferenci - přístupové údaje dostanete před konáním semináře na základě vyplněné přihlášky (níže).
Délka trvání: 90 minut, 18-19:30
Cena: 200 Kč 

 • pátek 20.08. 17:00-18:30
 • úterý 21.09. 18:00-19:30
 • úterý 19.10. 18:00-19:30
 • úterý 23.11. 18:00-19:30
 • úterý 28.12. 18:00-19:30
 •  PŘIHLÁŠKAUMĚLECKÁ CESTA: kdo jsem?

Ojedinělá fúze tanečního, uměleckého a snového světa, která účastníky podpoří na cestě k otevření a rozvinutí jejich uměleckého, tvořivého potenciálu. 


PROGRAM BYL REALIZOVÁN NA ZAČÁTKU ROKU 2020. OPAKOVÁNÍ PLÁNUJEME NA JARO 2022. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INFORMACE SE ZAPIŠTE PŘES NEZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU.

Jednotlivá setkání a témata (je možné účastnit se i jen jednoho dne)


 • Maska-stín-soucit - sobota 1.2.2020 9:30-17:00 - intenzivní, kreativní a laskavá práce se stíny v bezpečném prostředí
 • Vize pro kreativitu - neděle 2.2.2020 9:30-17:00 - objevování a posilování naší (nejen) tvořivé vize, poslání a záměru
 • Tvořím svůj život - sobota 14.3.2020 9:30-17:00 - celý den plný nejrůznějších forem tvorby a podpora vašich tvůrčích záměrů
 • Tvořením k hojnosti - neděle 15.3.2020 9:30-17:00 - jak se skrze svou tvorbu otevřít hojnosti

Pojďte s námi zažít sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů a tanečních etud. Celý proces bude o nás, o našem nitru, o našich představách, snech, pocitech i myšlenkách. 

Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější, tvořivější formy


Jedná se o 90 dní kontinuální práce, z toho 6 dní strávíme společně kresbou, tancem, psaním, prací se sny a se stíny, které se budou vynořovat, a zbylé dny budete do svého e-mailu dostávat nový úkol/doporučení/inspiraci pro váš den (často spojený s meditací či kontemplací).


Záměrem programu je probudit v nás tvořivou energii.

S tím souvisí tři základní témata, která nás budou provázet mezi jednotlivými setkáními:

práce se stíny (potlačenými částmi sebe sama, které nám brání v žití plného potenciálu)

hledání vlastního poslání (co tedy znamená právě pro mne naplňovat svůj potenciál)

život v hojnosti (jak manifestovat svůj potenciál, abychom prosperovali).

Mnoho z nás možná vědomě, možná nevědomě, cítí potřebu tvořit, zanechat nějaký hmatatelný výsledek či výtvor - potvrzení a ohraničení vlastní existence.
Skrze kresbu, tanec i texty budeme pracovat se svými sny a stíny (těmi temnými, které nás svazují, i těmi zlatými, které v sobě ukrývají náš potenciál)


Budeme pracovat s principy:

 • Umělcovy cesty
 • Tibetského budhismu v oblasti práci se sny a stíny
 • Labanovy analýzy pohybu a principy Baternieff fundamentals
 • Taneční, pohybové, divadelní improvizace
 • Výtvarné tvorby

Náplň:

 • Tanec - technika, funkční pohybové principy a improvizace + vlastní tvorba
 • Kresba - trénink techniky a vlastní tvorba s osobní asistencí
 • Kreativní psaní - trénink různorodých textových útvarů, vlastní tvorba
 • Práce se sny - dekódování, pamatování, porozumění, tvoření plánů, lucidita
 • Sdílení zkušeností, inspirace, vzájemná podpora

Termíny osobních setkání:

 • 18. + 19. 01. 2020
 • 01. + 02. 02. 2020
 • 14. + 15. 03. 2020
 • Možnost zúčastnit se i jen jednoho víkendu.
 • Možnost zúčastnit se i JEN ONLINE PROGRAMU

  Cena:

  • 4.500 Kč/měsíc = víkend + domácí úkoly a podpůrná skupina
  • 12.021 Kč = 90 dní intenzivního tvoření a práce na sobě (3 víkendy, podpůrná skupina a individuální konzultace, profi dokumentace a záznamy)
  • 2.900 Kč/90 dní POUZE online program
  • Rezervace je platná po uhrazení 4.500 Kč (za jeden víkend/měsíc nebo jako záloha na celý cyklus)

  STORNO podmínky:

  Při odhlášení z akce v předstihu více než 5 týdnů je storno poplatek 20%. V případě zrušení účasti v předstihu 2 týdnů od akce je storno 50%, při odhlášení méně než 2 týdny před akcí se poplatek nevrací. V každém případě je ale možné za sebe najít náhradníka (bez jakýchkoli poplatků).

  CHCETE SE OTEVŘÍT TVOŘENÍ S NÁMI?